Φόρμα Συγκέντρωσης Προδιαγραφών και στοιχείων για νέο Αποθετήριο “Φωτόδεντρο” ORIGINAL


Το url της σελίδας θα πρέπει να είναι έγκυρο της μορφής: https://www.yoursite.gr

Το url της σελίδας θα πρέπει να είναι έγκυρο της μορφής: https://www.yoursite.gr

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να είναι έγκυρη της μορφής: yourmail@yahoo.gr

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Facebook θα πρέπει να είναι έγκυρη της μορφής: https://www.facebook.com

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Twitter θα πρέπει να είναι έγκυρη της μορφής: https://twitter.com/

To URL θα πρέπει να είναι έγκυρο της μορφής: https://www.yoursite.gr

File name:

File size:

Επιλέξτε ένα υφιστάμενο Αποθετηρίο Φωτόδεντρο που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για το δικό σας.

Επιλέξτε ποιές γλώσσες θα υπάρχουν στα φίλτρα

  • Add new choice

Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να υποστηρίζει αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο

Επιλέξτε έναν η παραπάνω τρόπους πλοήγησης

  • Add new choice

Εισάγετε εικονίδια πλοήγησης σε φάκελο .zip

File name:

File size:

Επιλέξτε τα φίλτρα που θέλετε να περιλαμβάνονται

  • Add new choice

Για νέα φίλτρα πλοήγησης αναρτήστε τα λεξιλόγια τιμών τους (αρχείο)

File name:

File size:

Επιλέξτε βαθμίδα/ες Εκπαίδευσης

Επιλέξτε τις τιμές που θα εμφανίζονται στα φίλτρα για την ηλικία μαθητή

Επιλέξτε τους τύπους αντικειμένων που θέλετε να περιλαμβάνονται στα φίλτρα

Επιλέξτε ποιοί τύποι αρχείων θα δίνονται ως επιλογή στα φίλτρα

Επιλέξτε ποιές γλώσσες θα υπάρχουν στα φίλτρα

  • Add new choice

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στις καρτέλες μεταδεδομένων των αντικειμένων:

  • Add new choice

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στις καρτέλες μεταδεδομένων των αντικειμένων:

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στις καρτέλες μεταδεδομένων των αντικειμένων:

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στις καρτέλες μεταδεδομένων των αντικειμένων:

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στις καρτέλες μεταδεδομένων των αντικειμένων:

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στις καρτέλες μεταδεδομένων των αντικειμένων:

Αναρτήστε το αρχείο με τα στοιχεία και την περιγραφή της προεπιλεγμένης άδειας χρήσης / διάθεσης των αντικειμένων του αποθετηρίου

DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.1(2)

File name: DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.12.pdf

File size: 2 MB

Αναρτήστε τον κατάλογο με τους ρόλους συντελεστών και την ομαδοποίησή τους που θα θέλατε να υποστηρίζει το αποθετήριο

DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.1(2)

File name: DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.12.pdf

File size: 2 MB

Διαμορφώστε ανάλογα με τις ανάγκες σας τις οδηγίες και τις υποδείξεις που θα εμφανίζονται στους χρήστες στο περιβάλλον τεκμηρίωσης και μετασχολιασμού (αρχείο)

DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.1(2)

File name: DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.12.pdf

File size: 2 MB

Αναρτήστε αρχείο με τoυς όρους χρήσης του αποθετηρίου

DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.1(2)

File name: DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.12.pdf

File size: 2 MB

Αναρτήστε αρχείο με τις συχνές ερωτήσεις του αποθετηρίου

DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.1(2)

File name: DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.12.pdf

File size: 2 MB

Αναρτήστε αρχείο με τoν οδηγό χρήσης του αποθετηρίου

DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.1(2)

File name: DS-II_PHOTODENTRO_LOR_4.0_ONLINE_USER_MANUAL-2018-ΙΑΝ-30-v1.12.pdf

File size: 2 MB